Đồng hồ cho iPhone nhận 10 tỷ tiền đầu tư chỉ trong 1 ngày

Đồng hồ Pebble dành cho người dùng iPhone với chức năng thông báo, hiển thị tất cả e-mail, tin nhắn hay cuộc gọi đến ngay trên màn hình đồng hồ đã kêu gọi được khoản đầu tư 500.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 ngày.
  • ciao ciao ciao ciao ciao